Stadsfilosoof Delft 2014 – 2018:

drs. Hubertus Bahorie

Hubertus Bahorie studeerde Cultureel-Maatschappelijke Vorming, Filosofie, verdiepte zich in Transcendentaal Humanisme en nam deel aan het World Teachers Training Program in Leiden.

Als docent heeft hij filosofieles gegeven op AVANS Hogescholen ‘s-Hertogenbosch en Breda en momenteel is hij werkzaam op het VWO (bovenbouw).

Al wat een mens ervaart, wordt in herinnering tijdloos. Die herinnering geeft vervolgens voeding aan de manier waarop wij toekomstige situaties ervaren. Iedere dag zie ik dit terug in het doen en laten van mijn dochtertje en iedere dag vraag ik mij af hoe ik haar een optimale kans kan geven. Onaangename situaties zijn niet altijd te vermijden maar door ze gunstig te hanteren, ontstaan gunstige herinneringen. Dit draagt bij aan een zinvolle en waardevolle ervaring van leven.

“Filosofie kan een bijdrage leveren in het oplossen van problemen op allerlei niveau. Dit kan variëren van het persoonlijke en individuele vraagstukken, tot interactie en communicatie, maar ook planvorming en de vraag ‘hoe creëren wij een stad in Wel-Zijn’. Door vragen te stellen, ontstaan nieuwe perspectieven op het vraagstuk en kunnen zich verrassende oplossingen aandienen.”

stadsfilosoof-hubertus-bahorie