‘Verander Delft met drie goede daden’

Op woensdag 28 januari j.l. verscheen in de Delfte Post wederom een artikel met de stadsfilosoof. Vorige keer was het reeds aangekondigd en nu wordt het verder ingezet. Iedereen wil toch graag een leefbaar, mooi en plezierig Delft? Daarom: verander Delft met drie goede daden.’

Verander Delft met drie goede daden

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *