Nieuwsbrief Bruggen Bouwen Delft – 3

Opdat de brug geslagen wordt en wij elkaar zullen leren kennen

Stadsfilosoof Bruggen Bouwen

Woord vooraf

Beste mensen, Dit is de derde nieuwsbrief Bruggen Bouwen Delft.

George Gelauff heeft als trekker en gezicht van BBD met veel enthousiasme BBD van de grond getild. O.a. de overgang naar een nieuwe drukke baan heeft hem doen besluiten om het stokje over te dragen.

Wij zijn George dankbaar voor alle uren en energie, voor zijn enthousiasme. Het beeldmerk van Bruggen Bouwen Delft is een brug met mensen. George heeft laten zien wat in Delft aandacht betekent. Ik moet daarbij denken aan een uitspraak van theatermaakster Adelheid Roosen: “Een echte ontmoeting betekent dat je de ander onbevooroordeeld moet bevragen. Je moet ook jezelf geven. Jij legt ook je schillen af. Het wezen van ontmoeting is gelijkwaardigheid. Het leven is een lang, doorlopend gesprek met jezelf. Je leert je eigen gedachten beter begrijpen door de botsing met de ander. Hé, jouw verhaal staat haaks op het mijne. Vertel…”

We zijn blij dat George op de achtergrond blijft deelnemen. BBD is een vrijwilligersorganisatie en kan elke steun goed gebruiken. Het is mijn taak om de mensen die in grote mate de pijlers van BBD dragen – Thuis in eigen wijk, Vraag het de Imam/Islam, Jongeren – te ondersteunen in hun werk. Met hen zal ik blijven vertellen over de zin van verbinding, waar ik ook kom.

Tot een volgende ontmoeting,
Ria Pool Meeuwsen, coördinator BBD

Met veel vertrouwen geef ik het stokje over aan Ria. Ze heeft de afgelopen tijd laten zien zich met veel enthousiasme en vakkundigheid in te zetten voor BBD. Het voelt goed, dat er meer mensen zijn die willen werken aan verbindingen in Delft. Daar blijf ik graag een meedoen.
George Gelauff

Verkeren in den vreemde…
Thuis in eigen wijk…

Op de vooravond van de zomervakantie waarin velen weer afreizen naar bekende en onbekende bestemmingen realiseer ik mij hoe wonderlijk het is dat wij mensen van de ene kant graag verkeren in den vreemde en van de andere kant dat vreemde juist weer schuwen. Wat is daar aan de hand? Kun je ook thuis zijn in den vreemde of vreemd zijn thuis? Hoe ontstaat eigenlijk een thuisgevoel en wat werkt vervreemdend?

Je kunt dan globaal denken aan cultuurverschillen, andere manieren van leven en omgaan met elkaar. Ander geloof, anders kijken naar wat gelukkig maakt of een ander levensritme. Je kunt ook kijken naar verschillen tussen mensen. Want hoezeer wij ook op elkaar lijken, toch is iedereen uniek. Daarin stemmen wij dan toch minstens overeen! Wat ik interessant vindt, is de kwestie klein en hanteerbaar maken.

Neem nu jezelf, daarin vindt thuis zijn en vervreemding al plaats! Hoe thuis ben jij in je eigen leven? En hoe vreemd vind je soms jezelf? De mens is een raadselachtig wezen en hoezeer hij al denkt de wereld te kennen, voor zichzelf blijft hij een raadsel. Waarom doe ik wat ik doe, voel ik wat ik voel, denk ik zoals ik denk en wil ik wat ik wil; dát zijn de essentiële vragen. Verbeter de wereld, onderzoek jezelf. Maak kennis met elkaar, deel in elkaars ervaringen, droom en visualiseer hoe je graag ziet dat er in jouw wijk met elkaar wordt geleefd en kijk wat je daaraan zelf kunt bijdragen…

Hubertus Bahorie, Stadsfilosoof

Uitnodiging Thuis in je wijk Bagijnhof | 25 juni

De eerste dialoogtafel staat op 25 juni in de Oud Katholieke Kerk op het Bagijnhof. De gastheren zijn Hubertus Bahorie (stadsfilosoof) en Robin Voorn (priester). Voorafgaand aan ‘de tafel van de dialoog’ wordt een inleiding verzorgd door de stadsfilosoof over vervreemding en thuiskomen. Iedereen is welkom! Bruggen Bouwen Delft heeft voor een specifieke dialoogmethode gekozen zodat de deelnemers werkelijk naar elkaar luisteren en discussie uitgesloten is. Door elkaar verhalen te vertellen, ervaringen, ontstaat de ontmoeting en kunnen we elkaar beter leren kennen. De dialoogmethode is ontwikkeld na 9/11 en wordt sindsdien landelijk op verschillende plekken op verschillende momenten toegepast.

De avond start om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur.
Aanmelden kan via: info@stadsfilosoof.nl of robinvoorn@gmail.com.

Meehelpen met de organisatie van Thuis in je wijk-gesprekken

Wilt u in uw wijk een gesprek organiseren, neem dan alsjeblieft contact met ons op. Wat nodig is, is een vriendelijke ruimte (bijv. huiskamer, werkplek of verenigingslocatie) en max. 8 deelnemers. Het gesprek duurt max. 2 1⁄2 uur. BBD zorgt voor een ervaren gespreksleider en kan meehelpen met de organisatie.

Ervaringen delen als basis van samen-leven

Hubertus Bahorie is 28 mei geïnterviewd door de Stadsradio over het begin van Bruggen Bouwen Delft en de plannen voor de toekomst. In heldere taal spreekt hij over de filosofie, het idee achter BBD en de betekenis van de BBD-activiteiten voor de Delftse Samenleving (14.59>) ‘Verbinding betekent niets anders dan contact aangaan met de ander. Sjonnie en Mohammed delen dezelfde angst: ik snap de wereld niet meer en voel me er daarom niet meer in thuis. Het moment dat je de tafel deelt en daarmee verhalen, kijk je dezelfde kant uit.’ Luister zelf: http://stadsfilosoof.nl/stadsfilosoof-bij-delft-centraal/

Vraag het de Islam

Naar verwachting wordt op 2 oktober de avond ‘Vraag het de Islam’ georganiseerd. ‘Luister en verwonder je.’ Meer informatie volgt later.

Mohammed, de glossy

De Moslimkrant vervaardigt een glossy over Mohammed. De stichter van de Islam heeft in het Westen z’n reputatie niet mee, maar dat komt door aanhoudende misvattingen en minimale kennis, zegt hoofdredacteur Brahim Bourzik. Het enige wat de samenleving meekrijgt over de islam zijn de aanslagen van terroristen, stelt de hoofdredacteur. ‘Dat is echt zonde. Mohammed, de boodschapper van Allah, was een liefdevol persoon. Nederlanders weten te weinig af van zijn leven en daarmee bedoel ik vooral de moslims zelf.’ De krant rolt in 11 juni, een week voor het begin van de ramadan, van de pers. Bourzik hoopt dat het in kiosken, bij Marokkaanse en Turkse winkeliers en in moskeeën komt te liggen.

Bourzik liep al meer dan een jaar rond met het idee, maar door de aanslagen vorige maand in Parijs kwam het proces in een stroomversnelling. ‘We moeten onze kinderen bewapenen met kennis over de islam. Als ze dan zo’n ronselaar tegenkomen die hen voor IS naar Syrië wil lokken, kunnen ze hem vertellen dat Mohammed de profeet van barmhartigheid en menselijkheid is.’ Er is ruimte voor kritische Mohammed-cartoons, maar ze moeten niet kwetsend zijn, zegt Bourzik.
Ook islam-critici komen aan het woord.

Bron: demoslimkrant.nl

Ramadan

Stadsradio Delft verzorgt een aantal uitzendingen i.h.k. van de Ramadan:
maandag 22 juni, 29 juni, 6 en 13 juli, van 19.00-20.00 uur.

Buren

Thuis in je wijk, hoe doe je dat? De moslimomroep maakte de volgende documentaire: http://moslimomroep.nl/mo-doc-onze-buren/

Contactgegevens

E-mail: bruggenbouwendelft@xs4all.nl
Website: www.bruggenbouwendelft.nl
Facebook: https://www.facebook.com/bruggenbouwendelft
Twitter: @bruggendelft

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *