Het Project ‘Stadsfilosoof Delft’

Het project Stadsfilosoof Delft is een initiatief van filosoof drs. Hubertus Bahorie in samenwerking met diverse partijen in Delft.

Het project beoogt door inzet van een stadsfilosoof de stad te inspireren anders te durven denken en zodoende alternatieven te vinden voor lastige vraagstukken.

Deze vraagstukken kunnen van persoonlijke aard zijn, of van maatschappelijke aard. Op buurtniveau of van belang voor de hele stad.

Ambtstermijn 2014 – 2018

Drs. Hubertus Bahorie neemt de uitdaging aan om de eerste stadsfilosoof van Delft te zijn voor een periode van 4 jaar.

In deze ambtsperiode zullen steeds meer mensen bekend raken met de stadsfilosoof.

Zo kunnen alle inwoners van Delft niet alleen ontdekken wat de rol van een stadsfilosoof kan zijn, maar ook welke rol filosofie in hun leven, in besluitvorming en vraagstukken kan spelen.

Aan het einde van de termijn zal een nieuwe stadsfilosoof Delft gekozen worden.

Stichting

Voor het project Stadsfilosoof Delft zal een stichting worden opgericht die ten doel heeft de stadsfilosofie in Delft nu en in de toekomst te waarborgen. De filosofie kan alternatieve invalshoeken geven en zo een bijdrage leveren aan grotere harmonie op persoonlijk en maatschappelijk niveau.