De stadsfilosoof wikt… / Bespiegelingen vanuit een rondvaartboot.

Stadsfilosoof Hubertus Bahorie woont al bijna tien jaar in Delft. Onlangs maakte hij met zijn gezin voor het eerst een  tocht in een rondvaartboot en dat leverde nieuwe inzichten op. “Ik zag vanaf het water dingen die me aan land nooit eerder waren opgevallen. De Boterbrug is bijvoorbeeld zó laag en langgerekt dat je, eroverheen lopend, nauwelijks doorhebt dat je boven een gracht loopt. Maar als je erlangs vaart, zie je dat heel goed. En dan kun je je goed voorstellen waarom boterhandelaren daar vroeger hun producten koel hielden. Eigenlijk geldt dat voor veel meer: als je iets vanuit een nieuw perspectief bekijkt, gaat er letterlijk een andere wereld voor je open.”

Nieuwe energie

Daarom is het zo goed om open te staan voor nieuwe perspectieven, vindt Bahorie. “Het verrijkt, het opent nieuwe mogelijkheden.” Als voorbeeld noemt hij de tijdelijke komst van Het straatje naar Delft. “Het is mooi om te zien hoezeer dit Delft nieuwe energie heeft gegeven. Waarom is dat? De stad is natuurlijk fysiek nauwelijks veranderd door de komst van dat ene doek. Waar het om gaat, is de betekenis die aan dat schilderij wordt toegekend. Doordat het gewaardeerd wordt, lijkt de stad zélf opeens ook meer waard.”

Rommel

Mensen hebben een atmosfeer van zin en betekenis nodig, benadrukt Bahorie. “Die atmosfeer schep je zelf door de manier waarop je naar de wereld kijkt. Doe je dat in termen van waardering, dan geeft dat je wereld waarde. En andersom: als je alleen klaagt, wordt dát de bril waarmee je naar de wereld kijkt. Zeg je bijvoorbeeld dat Delft een stad vol rommel is, dan ga je op die manier naar je stad kijken en krijg je gelijk. Wie klaagt, bewijst zichzelf en zijn omgeving geen dienst. Klagen draagt nooit bij aan vreugde, het brengt mensen naar een mindere staat. En: het helpt niet. Vraag je dus tevoren af: wil ik deel zijn van het probleem of van de oplossing?”

Autonoom

Iemand die klaagt, vergeet te kijken naar het eigen aandeel in de situatie, gaat Bahorie verder. “Je stopt met mogelijkheden onderzoeken. Het is gemakkelijk om anderen aan als schuldigen aan te wijzen en daarmee een slaaf te worden van externe oplossingen. Het cliché is echt waar: het verbeteren van de wereld begint bij jezelf. Zeker in deze tijd hebben we zoveel mogelijk autonome individuen nodig die de wereld willen verbeteren. En die inzien dat daarbij niemand buiten boord moet vallen! Dán bouw je aan een gezonde stad waarin het goed toeven is.”

Rakker

Het heeft niets te maken met politieke kleur, vult de stadsfilosoof aan. “Wie intelligent genoeg is om in te zien dat je eigen welzijn afhangt van het geheel, is nog geen linkse rakker. En wie beseft dat verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven ten goede komt aan het geheel, is heus geen rechtse bal. Je kunt niet op een gezonde manier bijdragen aan het geheel zonder verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf, én je kunt geen verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, zonder jezelf te zien in relatie tot het geheel. Het is én-én.”

Waardevol

Die andere perspectieven realiseer je je misschien gemakkelijker wanneer je als Delftenaar ook eens in een rondvaartboot stapt, maar of je nu vaart, wandelt of fietst, of je een student bent, een politicus of een ondernemer, of je gezond of ziek bent: volgens Bahorie zijn alle gezichtspunten even waardevol. “Wijk daarom eens van je gewoonte af en ga erop uit om iemand te ontmoeten die je normaal niet gauw tegenkomt. En: kijk er vanuit waardering naar. Want als je je alleen maar richt op wat je hindert, verandert er niets. Dan stopt het verhaal.”

 

 

Stadsfilosoof Hubertus Bahorie houdt elke donderdag van 10.00 tot 11.30 uur gratis open spreekuur bij Grand Café Verderop (VAK) aan de Westvest 9 en is elke vrijdagochtend rond 11.05 u op de stadsradio te horen bij Delft Centraal. Kijk voor meer activiteiten op zijn website en op Facebook.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *