Pay it Forward Delft

De stadsfilosoof wikt… Pay It Forward Dag op Koningsdag

Prinses Beatrix kan een brief verwachten om beschermvrouwe te worden van Pay It Forward | NL, die Bahorie graag op voorheen Koninginnedag wil houden, de verjaardag van haar moeder, prinses Juliana. “Het Koningshuis heeft een belangrijke voorbeeldfunctie”, legt Bahorie uit. “Koning Willem-Alexander had het als eerste over de participatiesamenleving. En Pay It Forward is een uitgelezen manier om bij te dragen aan jouw samenleving – om te participeren.”

Met níets gelukkig zijn – of met niets gelúkkig zijn?

Het is volgens Bahorie ook hard nodig om belangeloos iets voor een ander te doen. “Zaken waar we ons geluk op bouwen – bezit, een vaste baan – brokkelen af. Daaraan vasthouden maakt niet gelukkig. Wat wel? Geluk is het vermogen in je behoeften te voorzien. Dus als je van alles nodig hebt, zul je met niets gelukkig zijn – en als je niets nodig hebt, zul je met niets gelukkig zijn. En dat zijn twee verschillende dingen.”

Iedereen doet ertoe

Koop eten voor een dakloze. Ga langs bij je alleenwonende oude buurman of -vrouw. Help die fietser die een lekke band heeft. Zo maar drie zaken die je belangeloos voor een ander kunt doen. Bahorie: “Dat is het idee van Pay It Forward: doe belangeloos iets voor 3 mensen en vraag hun alleen om in ruil voor wat jij voor hen doet, om zelf ook belangeloos iets voor 3 anderen te doen – enzovoort. Pay It Forward gaat over insluiten; iedereen doet ertoe. Het levert een participatiesamenleving in extremo op.”

1 op 23,9

Een participatiesamenleving in extremo – leuk gezegd, maar wat levert het je zélf op om iets belangeloos voor anderen te doen? Bahorie: “Okay, laten we het van de berekenende kant bekijken. Stel: jij doet op 1 januari belangeloos iets voor drie Delftenaren. Die doen op hun beurt op 1 februari belangeloos iets voor drie Delftenaren. Die op hun beurt weer belangeloos iets doen voor drie Delftenaren op 1 maart. Als dit elke maand belangeloos gebeurt, zijn er een jaar later, op 1 januari in totaal  2.391.483 belangeloze daden verricht. Als we er even van uitgaan dat dit allemaal in Delft plaatsvindt, waar 100.000 mensen wonen, betekent dat dat je voor 1 belangeloze daad 23,9 belangeloze daden terugkrijgt. Forse winst!”

Met stip

Maar, benadrukt Bahorie: “Het gaat er niet om dat het je heel veel oplevert, het gaat erom dat je geeft. Dat je creëert. Een samenleving die geluk mogelijk maakt. Die niemand uitsluit. Waar je je ook welkom voelt als je een oorlog ontvlucht. Waar je ’s morgens wakker wordt met de vraag ‘Wat ga ik vandaag van mijn dag maken?’ in plaats van ‘Wat gaat mij deze dag allemaal overkomen?’ Dat is een mooie stip voor het einde van je dag; waarbij je je terugblikkend op de dag kunt afvragen: ‘Wat heb ik vandaag gedaan om mijn kinderen een betere wereld te geven dan de wereld in mijn kinderjaren?’”

Bouwen aan geluk

Okay. Laten we dan even een sprong in de tijd maken: het is 30 april 2021 – voor de vijfde keer wordt de Pay It Forwarddag in Delft gedaan. Wat gebeurt er dan allemaal? Bahorie: “Dan is het inmiddels ook de Nationale Weggeefdag geworden; alles wat op Koningsdag op de rommelmarkt is gebleven, wordt dan weggegeven. Kinderen hebben maandenlang gewerkt aan voorstellingen waarvan de opbrengst gaat naar een goed doel. Culturele instellingen openen daarvoor belangeloos de deuren. Winkels hebben aanbiedingen waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Wie iets belangeloos voor een ander wil doen, krijgt ‘geef het door’-armbandjes mee, om daarmee de ander te stimuleren ook iets belangeloos voor anderen te doen. Wat er dan allemaal gebeurt? We bouwen met ons allen aan geluk.”

 

 

Spreekt de Pay It Forwarddag u aan? Wilt u meehelpen om deze dag op 30 april 2017 in Delft mogelijk te maken? “Daarvoor is een gevend netwerk nodig”, zegt Bahorie. “Van mensen en bedrijven die willen supporten, een website ontwerpen, een brief aan de prinses concipiëren, ruimte bieden, armbandjes maken, enzovoort.” Wilt u meehelpen: meld u aan via de site van de stadsfilosoof. Of kom langs op het wekelijkse open spreekuur van de stadsfilosoof, op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur in Grand Café Verderop (VAK) aan de Westvest 9.

Bekijk voor meer informatie ook het filmpje of de Facebookpagina van Pay It Forward Delft.

Wie doet er mee met Pay It Forward Dag in 2017?

DELFT – Vorig jaar rond 30 april opperde Hubertus Bahorie, de stadsfiloof van Delft, om een nieuwe invulling aan Koninginnedag te geven. Hij wil op 30 april 2017 de eerste Nationale Pay it Forward Dag houden. Nu moet het concreet gaan worden. Hij roept Delftenaren op mee te helpen.

Pay it Forward betekent dat je één goede daad verricht voor iemand en dat deze persoon dit ook doet. Dit kan binnen een jaar resulteren in een half miljoen medemenselijke ‘goede daden’ in Delft. Bahorie: “Pay it Forward is meer dan een concept dat in beweging is gebracht door het boek van Catherina Ryan Hide en de verfilming ervan. Met de aankomende Pay-it-Forward dag Delft wordt een beroep gedaan op belangeloze vriendelijkheid, inventieve dienstverlening en sociale betrokkenheid. Waarom? Gewoon omdat we dagelijks met elkaar in dezelfde stad samenleven en het enorm weldadig is om te ervaren dat we oog hebben voor elkaar. Doe eens gek en investeer in de wereld om je heen!”

‘IJzersterk netwerk’

“Resultaten die voorspeld mogen worden: een ijzersterk netwerk waarin je nooit meer alleen staat, ervaren wat het met je doet wanneer je bewust belangeloos iets voor anderen doet, een uitermate aangename levenssfeer en – last but not least – verbinding met de mensen om je heen.”

Geluksbrengers

“We kunnen iets doen voor mensen die eenzaam zijn, hulpbehoevend of verloren in teleurstellingen. Mensen die verdriet hebben om welke reden dan ook of mensen die talent hebben, maar dat niet kwijt kunnen. Geluk ontstaat wanneer een mens zich verbonden weet met de wereld om hem heen en in die wereld gereflecteerd ziet dat zijn leven voor anderen waarde heeft. Uiteindelijk zijn de geluksbrengers daarom zelf die dag het beste af!” De Pay it Forward dag gaat een samenwerking aan met de Geluksroute Delft, waarbij de deelnemers iets waar zijzelf gelukkig van worden, aanbieden aan belangstellenden. Dit jaar vond de geluksroute plaats op 16 en 17 april.

Hoe kun je meedoen?

Iedereen kan die dag iets naar eigen kunnen en vermogen bijdragen. Kinderen en volwassenen, ouders en buren, politici en burgers, instellingen, organisaties en ondernemingen. Donaties, diensten, voorstellingen, optredens en feestelijkheden, maar ook een glimlach, een kopje koffie, het open houden van een deur, helpen oversteken of verhuizen, koken, buurt opruimen, helpen tuinen te bewerken, enz. enz. Met de aankomende Pay-it-Forward dag Delft wordt een beroep gedaan op belangeloze vriendelijkheid, inventieve dienstverlening en sociale betrokkenheid.

Vrijwilligers gezocht!

Ken je goede doelen waaraan je graag een bijdrage wilt leveren, heb je een talent waarvan je anderen wilt laten genieten, wil je ruimte tijd en aandacht beschikbaar stellen om die dag iets moois te laten gebeuren of gewoon de straat op gaan om te zien of je iemand ergens mee van dienst kunt zijn? Iedere bijdrage is welkom!  Wil je meehelpen? Stuur dan een mail naar: info@stadsfilosoof.nl

 

Bekijk hier de trailer van de film Pay it Forward. https://www.youtube.com/watch?v=gw0Lvr4eK-k

30 april: Pay it Forward dag

Delft, Koningsdag, maandag 27 april 2015

Beste stadsgenoten,

Vandaag was het koningsdag en voor de tweede keer sinds het koningschap van Willem-Alexander vierden wij in de prinsenstad met een extra vrije dag zijn verjaardag. Het weer was mooi en traditiegetrouw trokken Nederlanders erop uit om de straten oranje te kleuren. Voor een dag waren wij verenigd, vergaten onderlinge verschillen en deelden wij vreugde en gezelligheid met elkaar. Daarvan getuigden de vele blije gezichten en de uitbundige opgetogen sfeer. Het was mooi om te zien en het smaakt naar meer!

Creating History

Vandaar, stadsgenoten, schrijf ik u vandaag deze brief. Voorheen was 30 april de dag waarop de verjaardag van koningin Beatrix werd gevierd. Hoe mooi zou het zijn om aan deze dag, in de prinsenstad, een nieuwe en waardevolle invulling te geven? Om geschiedenis te schrijven door één dag met elkaar bewust te gaan bouwen aan ervaarbare levenskwaliteit? Op eigen initiatief, naar eigen inschatting en in overeenstemming met de eigen mogelijkheden? Een dag die in het teken staat van geven in de meest ruime zin van het woord; om elkaar, aan elkaar en met elkaar!

Een Delfts Blauw Hart

Het idee is geboren afgelopen kerst toen iemand mij een fragment liet zien uit ‘Pay it Forward’, de verfilming van het gelijknamige boek geschreven door Catherina Ryan Hyde. Hoewel het boek niet gebaseerd is op historische gebeurtenissen presenteert het een idee zo geniaal en praktisch dat het in deze tijden van crisis voor iedereen voordelig en gemakkelijk toepasbaar is. De kern wordt uitgedrukt in het volgende 3-stappenplan:

1) Kijk goed om je heen en kies drie mensen uit die hulp nodig hebben. Bedenk hoe jij werkelijk kunt helpen; vraag je af hoe jij van dienst kunt zijn.

2) Help dan deze drie mensen zo goed als je kunt, zonder daarvoor zelf iets terug te verwachten.

3) Nodig degene die jij hebt geholpen uit om dit stappenplan ook uit te voeren.

Pay it Forward in Delft!

Het Pay it Forward-idee heeft wereldwijd al een enorme beweging op gang gebracht. Ik wil Delft graag oproepen om donderdag 30 april deel te nemen aan de internationale Pay-it-Forward dag. Een dag waarop in 70 verschillende landen individuen de wereld verbeteren met één goede daad tegelijkertijd! Hoe mooi zou het zijn om het gemeenschapsgevoel van 30 april te laten herleven en belangeloos bij te dragen aan een beetje geluk in Delft? Zo kan op een intelligente manier van iedere crisis een kans worden gemaakt! Een kans op verbinding, vooruitgang en welzijn.

Over levenskwaliteit

Hoe een mens met zichzelf, anderen en situaties omgaat, bepaalt hoe tevreden hij kan zijn met het leven dat hij leidt. Levenskwaliteit is een subjectieve ervaring. Wat voor de één een wonder is en een geschenk, is voor de ander vanzelfsprekend of zelfs een last. Wie weinig heeft kan ondanks tegenslagen heel gelukkig zijn. Wie veel bezit, kan gebukt gaan onder zorgen en herhaaldelijk verlies. Het verschil tussen tevredenheid en ontevredenheid blijkt een kwestie van perspectief. Voor iedereen geldt: wie deel uitmaakt van een groter geheel en daarin van waarde kan zijn, ervaart welzijn; in liefde, vriendschap, ouderschap en samenwerking.

De uitnodiging

Laten wij donderdag 30 april uitroepen tot Pay-it-Forward-dag Delft en hiernaar handelen. Laten wij Delvenaren en Delftenaren ons niet alleen met elkaar, maar ook met de rest van de wereld verbinden. Door ieder met een simpele daad van vriendelijkheid onze stad, de prinsenstad, van een Delfts Blauw Hart te voorzien!

Hubertus Bahorie

Stadsfilosoof Delft

P.S. wie hierover van gedachten wil wisselen is welkom op het gratis spreekuur donderdagochtend van 9.30 – 11.00 u bij True Blue Delft, Voorstraat 8 Delft

De stadsfilosoof over Pay it Forward

Netwerk Binnenstad

Tot hier. En nu verder

In de Netwerk Binnenstad bijeenkomst van 26 januari 2015 was aandacht voor diverse projecten die Delft een beetje mooier kunnen maken. Eén daarvan was de pitch van ‘de nulde stadsfilosoof’.

“Ik geef mezelf 4 jaar de tijd om het belang en nut van een stadsfilosoof aan te tonen, en verwacht dat de stad dan zelf z’n eerste stadsfilosoof benoemt. Tot die tijd houd ik elke donderdag van halftien tot elf uur een filosofisch inloopspreekuur bij True Blue aan de Voorstraat. Wat mij drijft? Werelden in verbinding brengen onder het motto Stop greed, start caring. Denk vanuit je hart.”

Lees hier het verslag van de netwerkbijeenkomst

Lees hier het interview ‘Aangeboden: nieuw perspectief’ op Delft.nl

 

 

Pay it Forward Delft

‘Verander Delft met drie goede daden’

Op woensdag 28 januari j.l. verscheen in de Delfte Post wederom een artikel met de stadsfilosoof. Vorige keer was het reeds aangekondigd en nu wordt het verder ingezet. Iedereen wil toch graag een leefbaar, mooi en plezierig Delft? Daarom: verander Delft met drie goede daden.’

Verander Delft met drie goede daden

Delftse Post: Goede Voornemens

Stadsfilosoof: ‘Goede voornemens in zoektocht naar een beter leven’ – artikel in de Delftse Post van woensdag 7 januari.
Stadsfilosoof over goede voornemens