de nieuwe verbinding docu maarten alexander

De Nieuwe Verbinding (docu)

De Nieuwe Verbinding, een documentaire van filmmaker Maarten Alexander over de verandering die Delft ervaart als gevolg van verbouw van spoor en station.

Deze docu is tevens als DVD te bestellen. Met Engelse ondertiteling.

Stuur hiertoe een mail naar naar info [@] movit.nl.

images0-persgroep-net

Bemiddelen tussen mensen en scherp luisteren naar hun ideeën

Op 18 november 2016 verscheen in het Algemeen Dagblad het volgende artikel over de stadsfilosoof:

Bemiddelen tussen mensen en scherp luisteren naar hun ideeën

Hubertus Bahorie zit op de helft van zijn termijn van vier jaar als stadsfilosoof. De gemeente omarmt de Delftse vrijwilliger.

Stadsfilosoof Hubertus Bahorie is zelfs al op zoek naar een opvolger. Via ‘inspirerende’ avonden in Theater de Veste en vier mini-filosofiecursussen in het Prinsenkwartier begin volgend jaar hoopt Bahorie dat zijn opvolger boven komt drijven. Op 2 oktober 2018 moet deze het stokje van hem overnemen.

Bahorie houdt sinds oktober 2014 iedere maandag gratis spreekuur tussen 9.30 en 11.30 uur in het Stadskoffyhuis aan de Oude Delft. Iedere Delftenaar kan er aanschuiven. Met een probleem, een vraag over Delftse politiek of beleid, of gewoon voor een gesprek.

Wijze bemiddeling
Soms ook bemiddelt hij in een gesprek tussen twee mensen over een onderwerp waar ze zelf niet goed uitkomen. Bahorie: ,,De stadsfilosoof is een symbool en valt niet samen met mijn persoonlijkheid. Het is een houding, waarbij je niet probeert een ander iets te leren maar hem stimuleert de wijsheid in zichzelf aan te spreken”, probeert hij uit te leggen.

Bij een dialoog hanteert hij een socratische manier van spreken: meevoelend. ,,Veel mensen zijn geneigd hun mening op tafel te leggen, maar daarmee wordt een probleem niet per se helder. Als je je eigen waarheden zoekbaar maakt in plaats van als uitgangspunt te nemen kom je veel opener te staan tegenover een kwestie of conflict.”

Transcendentaal humanisme
Bahorie (49) studeerde filosofie, verdiepte zich in transcendentaal humanisme en nam deel aan het World Teachers Training Program in Leiden. Als docent gaf hij filosofieles op de AVANS Hogescholen in Den Bosch en Breda. Momenteel geeft hij les in de vwo-bovenbouw van het Melanchton in Bergschenhoek. Daarnaast heeft hij een praktijk voor filosofie en levenskunst.

Zijn activiteiten voor de stad Delft doet hij vrijwillig en uit eigen beweging. Inmiddels heeft de stadsfilosoof de nodige bekendheid in Delft. Naast zijn spreekuur organiseert hij debatten en lezingen in de stad, op de website van de gemeente belicht hij elke maand een Delftse kwestie en iedere vrijdagochtend is hij op Stadsradio Delft te horen met een column.

Bron: Algemeen Dagblad

161028-ik-geef-geen-kant-en-klare-antwoorden

Ik geef geen kant en klare antwoorden

161028-ik-geef-geen-kant-en-klare-antwoorden

welkom-hier

De stadsfilosoof wikt…..Welkom hier!

Maandelijkse column @Delft.nl

Op de initiatievenmarkt Welkom Hier, zaterdag 17 september in Theater de Veste, laten o.m. vrijwilligersorganisaties tussen 13.00 en 17.00 uur zien wat ze allemaal doen om statushouders welkom te heten en wegwijs te maken in Delft. Dat gaat gepaard met muziek, debatten, theater en verhalen, mede van vluchtelingen zelf. Ook stadsfilosoof Hubertus Bahorie staat op het programma. “Er is een inspiratietalk en ik geef bezoekers een ‘omdenk-oefening’ mee. Wat echt helpt als je iets moeilijk vindt, is omdenken: zoeken naar een manier van denken waarbij je de samenleving dient.”

Zwart-wit

Want dat niet iedereen blij is met de komst van vluchtelingen naar Nederland, is Bahorie niet ontgaan. “De discussie wordt vaak erg zwart-wit gevoerd. Dat bedoel ik niet als beschuldiging, bij zwart-wit denken is er geen sprake van schuld. Het is een symptoom, een uiting van onvoldoende geestkracht. Waar het om gaat, is de vraag of wij in onze cultuur ruimte kunnen en willen maken voor een nieuwe werkelijkheid. Dus niet denken wat we altijd hebben gedacht, maar willen nadenken over iets nieuws – en daarmee eventueel onze oude mening herzien. Dát vraagt geestkracht. Nadenken over vluchtelingen zouden we vanuit die geestkracht moeten doen, niet vanuit zwakte.”

Wereldburgers

Dat de stroom vluchtelingen er is, dat is een gegeven, aldus Bahorie. “De vraag is: maken we er een vijand van? Daarmee schieten we in de vecht- vluchthouding en scheppen we de hel – voor ons allemaal. Of maken we er een vriend van? Misschien valt er wel iets van deze mensen te leren! Niet omdat ze beter of slechter zijn dan wij, maar omdat ze anders zijn. Wij Nederlanders hebben zeker kwaliteiten. Maar om een volledig mens te zijn, moeten we daar niet in blijven hangen. We moeten geen mensen willen zijn die hun kleine wereldje met hand en tand verdedigen. De komst van nieuwe levens naar ons land zie ik juist als een kans voor ons om wereldburgers te worden.”

Darwin

Het onderscheid dat wij tussen mensen onderling maken, bestaat niet echt, gaat de stadsfilosoof verder. “Het is onze manier om de wereld hanteerbaar te maken. We leven allemaal hetzelfde leven, het onderscheid bestaat alleen in ons hoofd. Darwin zei het al: het leven evolueert voortdurend. We zijn ons, met andere woorden, voortdurend aan het aanpassen op weg naar een optimale situatie. Al die levens tezamen – succesvol of niet – vormen hetzelfde leven dat zichzelf op verschillende manieren uitprobeert. Dus wanneer je iemand tegenkomt met wie je moeite hebt, probeer die dan eens te zien als een andere expressie van jezelf. Roepen dat een ander slecht is, is niets anders dan het uitschreeuwen van je eigen onmacht.”

Tulpen

Bahorie’s conclusie: we gaan het gewoon met elkaar redden. “Je kunt de komst van deze mensen naar ons land ook als een enorm voordeel zien. Het lost het probleem van de vergrijzing voor een groot deel op, het leidt tot meer woonkernen en daarmee tot een meer solide economische structuur én andere culturen brengen andere oplossingen voor onze problemen. In onze samenleving zijn we individuen geworden die zoveel mogelijk willen profiteren. Misschien inspireren andere ideologieën ons ertoe om weer na te denken over wie we echt zijn, waar we naartoe gaan. Andere filosofieën zijn interessant, laten we in gesprek gaan. Zie het als een kans. We zijn toch een tulpenland? Laten we bloeien!”

VERS VAN DE PERS: TRAILOR FILMDOCU OVER DELFT!

Een film door Maarten van Vliet in opdracht van Motiv.

De Nieuwe Verbinding, met:

Hans Steenks (Stadstroubadour)
Hubertus Bahorie (Stadsfilosoof)
Steven Jongma (Stadsarcheoloog)
Wouter Jan Verheul (TU Delft, Architectuur)

Delft heeft een decennium van ingrijpende verandering achter de rug. Het stadsbeeld rond het spoor is getransformeerd. Deze documentaire gaat na tien jaar gestamp en gedreun op zoek naar lichtpunten en tracht op nieuwsgierige wijze nieuwe verbindingen zichtbaar te maken.

Op 4 juni aanstaande gaat De Nieuwe Verbinding in première in filmhuis Lumen in Delft.

 

Pay it Forward Delft

De stadsfilosoof wikt… Pay It Forward Dag op Koningsdag

Prinses Beatrix kan een brief verwachten om beschermvrouwe te worden van Pay It Forward | NL, die Bahorie graag op voorheen Koninginnedag wil houden, de verjaardag van haar moeder, prinses Juliana. “Het Koningshuis heeft een belangrijke voorbeeldfunctie”, legt Bahorie uit. “Koning Willem-Alexander had het als eerste over de participatiesamenleving. En Pay It Forward is een uitgelezen manier om bij te dragen aan jouw samenleving – om te participeren.”

Met níets gelukkig zijn – of met niets gelúkkig zijn?

Het is volgens Bahorie ook hard nodig om belangeloos iets voor een ander te doen. “Zaken waar we ons geluk op bouwen – bezit, een vaste baan – brokkelen af. Daaraan vasthouden maakt niet gelukkig. Wat wel? Geluk is het vermogen in je behoeften te voorzien. Dus als je van alles nodig hebt, zul je met niets gelukkig zijn – en als je niets nodig hebt, zul je met niets gelukkig zijn. En dat zijn twee verschillende dingen.”

Iedereen doet ertoe

Koop eten voor een dakloze. Ga langs bij je alleenwonende oude buurman of -vrouw. Help die fietser die een lekke band heeft. Zo maar drie zaken die je belangeloos voor een ander kunt doen. Bahorie: “Dat is het idee van Pay It Forward: doe belangeloos iets voor 3 mensen en vraag hun alleen om in ruil voor wat jij voor hen doet, om zelf ook belangeloos iets voor 3 anderen te doen – enzovoort. Pay It Forward gaat over insluiten; iedereen doet ertoe. Het levert een participatiesamenleving in extremo op.”

1 op 23,9

Een participatiesamenleving in extremo – leuk gezegd, maar wat levert het je zélf op om iets belangeloos voor anderen te doen? Bahorie: “Okay, laten we het van de berekenende kant bekijken. Stel: jij doet op 1 januari belangeloos iets voor drie Delftenaren. Die doen op hun beurt op 1 februari belangeloos iets voor drie Delftenaren. Die op hun beurt weer belangeloos iets doen voor drie Delftenaren op 1 maart. Als dit elke maand belangeloos gebeurt, zijn er een jaar later, op 1 januari in totaal  2.391.483 belangeloze daden verricht. Als we er even van uitgaan dat dit allemaal in Delft plaatsvindt, waar 100.000 mensen wonen, betekent dat dat je voor 1 belangeloze daad 23,9 belangeloze daden terugkrijgt. Forse winst!”

Met stip

Maar, benadrukt Bahorie: “Het gaat er niet om dat het je heel veel oplevert, het gaat erom dat je geeft. Dat je creëert. Een samenleving die geluk mogelijk maakt. Die niemand uitsluit. Waar je je ook welkom voelt als je een oorlog ontvlucht. Waar je ’s morgens wakker wordt met de vraag ‘Wat ga ik vandaag van mijn dag maken?’ in plaats van ‘Wat gaat mij deze dag allemaal overkomen?’ Dat is een mooie stip voor het einde van je dag; waarbij je je terugblikkend op de dag kunt afvragen: ‘Wat heb ik vandaag gedaan om mijn kinderen een betere wereld te geven dan de wereld in mijn kinderjaren?’”

Bouwen aan geluk

Okay. Laten we dan even een sprong in de tijd maken: het is 30 april 2021 – voor de vijfde keer wordt de Pay It Forwarddag in Delft gedaan. Wat gebeurt er dan allemaal? Bahorie: “Dan is het inmiddels ook de Nationale Weggeefdag geworden; alles wat op Koningsdag op de rommelmarkt is gebleven, wordt dan weggegeven. Kinderen hebben maandenlang gewerkt aan voorstellingen waarvan de opbrengst gaat naar een goed doel. Culturele instellingen openen daarvoor belangeloos de deuren. Winkels hebben aanbiedingen waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Wie iets belangeloos voor een ander wil doen, krijgt ‘geef het door’-armbandjes mee, om daarmee de ander te stimuleren ook iets belangeloos voor anderen te doen. Wat er dan allemaal gebeurt? We bouwen met ons allen aan geluk.”

 

 

Spreekt de Pay It Forwarddag u aan? Wilt u meehelpen om deze dag op 30 april 2017 in Delft mogelijk te maken? “Daarvoor is een gevend netwerk nodig”, zegt Bahorie. “Van mensen en bedrijven die willen supporten, een website ontwerpen, een brief aan de prinses concipiëren, ruimte bieden, armbandjes maken, enzovoort.” Wilt u meehelpen: meld u aan via de site van de stadsfilosoof. Of kom langs op het wekelijkse open spreekuur van de stadsfilosoof, op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur in Grand Café Verderop (VAK) aan de Westvest 9.

Bekijk voor meer informatie ook het filmpje of de Facebookpagina van Pay It Forward Delft.

OVERWEGING NR 31 – DELFT CENTRAAL 6 MEI 2016 – De sleutel tot vrijheid ligt binnen in ieder mens besloten

CDP09-De sleutel tot vrijheid ligt binnen in iedere mens besloten-page-001