TED-like-talk Hubertus Bahorie op Kick-off 22 september

Op dinsdag 22 september was er een voorlichtingsavond, de zogenaamde Kick-off in het gebouw van IPSE aan de Paardenmarkt. De organisatie ging in op vragen als ‘Hoe organiseer je een tafel?’. Hubertus Bahorie, de stadsfilosoof, startte met een inspirerende TED-like-talk: “Hoe kunnen we een economie van de aandacht opstarten? Aandacht is gevuld met oordelen. Door de oordelen horen we amper iets van de ander. Dit is de diagnose. De oplossing is de Dag van de Dialoog. Het is de moed hebben om je open te stellen.” (Let op, de link naar de talk brengt je – om technische redenen – naar een andere website.)

De stadsfilosoof wikt… Bruggen bouwen

Er gapen kloven – tussen generaties, religies of politieke overtuigingen. En een stadsfilosoof heeft tot taak te helpen met bruggen bouwen, vindt Hubertus Bahorie. Wie bouwt mee op 2 oktober?

2 oktober is om meerdere redenen een bijzondere datum voor Bahorie. “Het is de geboortedag van Mahatma Gandhi. Het is de internationale Dag van de Geweldloosheid. Vorig jaar ben ik op 2 oktober begonnen als stadsfilosoof. En dit jaar gaan we op 2 oktober in Delft geschiedenis schrijven. Door bruggen te bouwen tussen mensen die moslim zijn en mensen die geen moslim zijn.”

Ervaringen delen
Bruggen bouwen? Elders in Europa worden juist hekken gebouwd en grenzen gesloten. “Dat kan gebeuren wanneer we niet uitgaan van mensen, maar van labels die we aan mensen hangen. Niets nieuws. De Hoekse en Kabeljouwse twisten – omdat gelabeld werd. De Beeldenstorm – omdat gelabeld werd. We doen het nog steeds, terwijl ontlabelen juist voor de verlichting kan zorgen waarnaar we op zoek zijn. Natuurlijk, we ervaren moeilijkheden, zorgen en angsten. Laten we ook deze ervaringen delen met elkaar.”

Beeldenstorm
Goed, angst delen – bijvoorbeeld de angst voor een intolerante islam. “Ja, ook binnen de islam woedt een Beeldenstorm”, zegt Bahorie. “Jij bent niet de enige die daar bang voor is, er is een hele vluchtelingenstroom op gang gekomen, mensen die voor hun leven vrezen, zoals de Hugenoten in een ver verleden voor hun leven vreesden en op de vlucht sloegen. Zij ervaren dat hun geloof ‘gekaapt’ wordt, en wordt gebruikt om de belangen van anderen te dienen. Die angst delen we dus. En dan is het goed om die uit te spreken. Graag nodig ik je uit om op 2 oktober jouw persóónlijke verhaal te vertellen en om te luisteren naar de persoonlijke verhalen van anderen.”

Eigen bron
Waarom vind jij de islam waardevol? Hoe is het om moslim te zijn? Op welke manier maakt de islam jou tot een beter mens? “Met deze vragen worden Delftenaren die moslim zijn, op 2 oktober uitgenodigd hún verhaal te vertellen. Niet om te getuigen wat Mohammed heeft gedaan of wat er in de koran staat geschreven, maar om van mens tot mens eigen belevingen te delen – onder het motto: verwijs niet naar andere bronnen, maar put uit eigen ervaring. En ook jij (als niet-moslim) bent welkom om te delen wat jóu tot een beter mens maakt. Eén van de gasten die daarover zijn verhaal zal vertellen, is Jonas Slaats, auteur van Soefi’s, Punkers en Poëten. Hij heeft zich als christen ondergedompeld in de islam. Hij zal vertellen hoe hij dat heeft ervaren en waarom hij zich daardoor een beter mens is gaan voelen. Door naar elkaar te luisteren, is er een connectie mogelijk voorbij de verschillen en kun je je verwonderen over de brug die je samen bouwt.”

Verwonderen
Over verwonderen gesproken: een jaar stadsfilosoof zijn heeft Bahorie veel verwondering gebracht. “Mijn doel een jaar geleden was om Delft in verwondering te brengen. Maar de Delftenaren hebben juist míj in verwondering gebracht. Ik heb me verwonderd over hoe sterk de behoefte aan verbondenheid zich heeft gemanifesteerd. Over hoe mensen reageren als ze ervaren dat verbinding ze ook echt verder brengt. Over de bereidheid om belangeloos wat voor een ander te doen. Of om bruggen te bouwen. En die verwondering maakt Delft tot een nog mooiere stad dan een jaar geleden.”

Vrijdag 2 oktober 2015: Ga de ontmoeting aan – bijeenkomst van Bruggen Bouwen Delft. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, in de Al-Ansaar Moskee aan de Vulcanusweg 265a. Aanmelden: mail bruggenbouwendelft@xs4all.nl of bel 015-257 10 61.
Kijk voor de komende activiteiten van Hubertus Bahorie op zijn website en Facebook-pagina.

Bruggen Bouwen Delft nodigt u uit voor: een avond rondom islam

– oproep aan alle inwoners van Delft om bij te dragen aan vrede en verbinding –

Stadsfilosoof Bruggen Bouwen

Geachte stadsgenoot,

Namens Bruggen Bouwen Delft bent u hierbij van harte uitgenodigd om vrijdagavond 2 oktober deel te nemen aan een historische gebeurtenis. In deze brief leest u iets over de achtergrond, de bedoeling en het verloop van de avond. Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld evenals uw bereidheid om als stadsgenoot oprecht bij te dragen aan vrede en verbinding.

Achtergrond – Kom over de brug voor vrede en verbinding
Na de aanslagen in Parijs en Kopenhagen dit voorjaar begon ook in Nederland de spanning toe te nemen. Zodanig dat een groep betrokken Delftenaren een verklaring publiceerde die inwoners van Delft dringend opriep om niet mee bouwen aan die spanning, maar om voor het welzijn van iedereen te gaan werken aan vrede en verbinding in de stad. Deze ‘verklaring van vrede en verbinding’ werd al gauw onderschreven door burgemeester Verkerk en vele, vele andere sympathisanten.

In maart werd er een bijeenkomst in het Christelijk Lyceum Delft georganiseerd. De opkomst was boven verwachting. Bas Verkerk herinnerde de aanwezigen eraan dat wij allemaal van dezelfde oermoeder afstammen en dus genetisch sterk aan elkaar verwant zijn. De Marokkaans-Nederlandse socioloog El Hadioui liet zien dat wanneer je als méns in de wereld staat, je op een dieper niveau met elkaar in contact kunt treden. Zo’n tachtig Delftenaren kwamen over de brug door met elkaar over het effect van de aanslagen in gesprek te gaan. De verwondering bij velen was groot toen zij ervoeren hoe afstand verdwijnt door respectvol naar elkaar te luisteren. Er werd een antwoord gevonden op de vraag hoe je in deze spannende tijden met ‘die onbekende ander’ om kunt gaan. Er bleek een enorm animo om dit te herhalen. 25 juni volgde op het Bagijnhof in Delft een dialoogtafel met als thema: “Thuis in je Wijk…”

Doel van de avond – Vraag wat je wilt weten… Vertel zelf je verhaal…
Nu vele vluchtelingen, die veelal ook moslim zijn, ook in Nederland tijdelijk of permanent een plekje gaan krijgen, is behoefte om elkaar te begrijpen alleen maar groter geworden. Halen we de spreekwoordelijke ophaalbrug omhoog en creëren we zo een tweedeling in onze samenleving? Of zoeken we elkaar op en vinden we een manier om te bouwen aan een samenleving waarin iedereen respect heeft voor elkaar. Bruggen Bouwen Delft – een initiatief van het Platform voor Levensbeschouwing en Religie Delft – hoopt dat Delft ook in de toekomst een goede plek om te wonen kan zijn. Daarom wil zij de ontmoeting stimuleren tussen alle burgers in Delft.

Angst, onbegrip en verontwaardiging maakten dat er muren werden opgetrokken en ook in Nederland spanning begon te ontstaan. De eerder genoemde verklaring van vrede en verbinding en de bijeenkomst 6 maart hebben de eerste spanning in Delft gebroken en bijgedragen een Op 2 oktober, de internationale dag van geweldloosheid, zetten wij de volgende stap. Door precies dat te gaan doen wat 6 maart en 25 juni uit eigen ervaring bleek te werken: openhartig te spreken en respectvol naar elkaar te luisteren. Bruggen Bouwen Delft organiseert als vervolg opnieuw een open dialoogavond met de titel ‘Ga de ontmoeting aan’. Op deze Internationale Dag van Geweldloosheid schrijft Delft geschiedenis door het initiatief te nemen om als gemeenschap aan tafel te gaan zitten, elkaar als mens te ontmoeten en persoonlijk in gesprek te gaan. Er zijn mensen die claimen in naam van het geloof op grote schaal geweld te mogen plegen. Denk jij er ook zo over? Zo ja, waarom dan? Zo nee, hoe ervaar je dat dan? Wat is islam eigenlijk voor jou? Wat zijn de mooie kanten van jouw geloof? Hoe draagt het in jouw leven bij aan vrede en verbondenheid? Als vader, moeder, als mens en in jouw eigen wijk? Ja, vertel me jouw verhaal zodat ik zelf van jou kan vernemen hoe jij bent! En laat mij mijn vragen met je delen, mijn zorgen en ook mijn onwetendheid. En misschien heb jij ook vragen?

Het programma- Ga de ontmoeting aan…
Ditmaal zijn we te gast in de Marokkaanse Al-Ansaar Moskee. Vrouwen van de Turkse en Marokkaanse gemeenschap verzorgen lekkere hapjes bij koffie en thee. Na een introductie en een korte lezing gaan we weer in kleine groepen uiteen om verhalen te delen: vertel mij jouw verhaal – opdat de brug geslagen wordt en wij elkaar zullen leren kennen

Coördinator BBD Ria Pool Meeuwsen en Stadsfilosoof en welzijnsdenker Hubertus Bahorie openen deze keer de avond. Na enkele woorden zal schrijver, theoloog en opiniemaker Jonas Slaats spreken over de talrijke openhartige gesprekken die hij met invloedrijke moslimgeleerden, artiesten, mystici en imams heeft gevoerd. Wat hebben deze ontmoetingen hem geleerd en waarom is hij juist daardoor een beter mens geworden? Later op de avond gaan we in kleinere groepen de dialoog opnieuw met Deze avond staat open voor iedereen uit Delft en omgeving, ongeacht leeftijd en achtergrond.

Vanwege de voorbereidingen stellen wij het op prijs als deelnemers zich vooraf aanmelden, liefst per mail, telefonisch mag ook. Van harte welkom.

Datum: 2 oktober 2015
Start: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30)
Einde: ongeveer 22.00
Plaats: Al-Ansaar Moskee, Vulcanusweg 265a, Delft
Aanmelden: bruggenbouwendelft@xs4all.nl of 015 – 257 1061

Kijk voor meer informatie op:
www.bruggenbouwendelft.nl
https://www.facebook.com/bruggenbouwendelft

De stadsfilosoof wikt… Wie bouwt er mee op 2 oktober?

2 oktober is om meerdere redenen een bijzondere datum voor Bahorie. “Het is de geboortedag van Mahatma Gandhi. Het is de internationale Dag van de Geweldloosheid. Vorig jaar ben ik op 2 oktober begonnen als stadsfilosoof. En dit jaar gaan we op 2 oktober in Delft geschiedenis schrijven. Door bruggen te bouwen tussen mensen die moslim zijn en mensen die geen moslim zijn.”

ERVARINGEN DELEN

Bruggen bouwen? Elders in Europa worden juist hekken gebouwd en grenzen gesloten. “Dat kan gebeuren wanneer we niet uitgaan van mensen, maar van labels die we aan mensen hangen. Niets nieuws. De Hoekse en Kabeljouwse twisten – omdat gelabeld werd. De Beeldenstorm – omdat gelabeld werd. We doen het nog steeds, terwijl ontlabelen juist voor de verlichting kan zorgen waarnaar we op zoek zijn. Natuurlijk, we ervaren moeilijkheden, zorgen en angsten. Laten we ook deze ervaringen delen met elkaar.”

BEELDENSTORM

Goed, angst delen – bijvoorbeeld de angst voor een intolerante islam. “Ja, ook binnen de islam woedt een Beeldenstorm”, zegt Bahorie. “Jij bent niet de enige die daar bang voor is, er is een hele vluchtelingenstroom op gang gekomen, mensen die voor hun leven vrezen, zoals de Hugenoten in een ver verleden voor hun leven vreesden en op de vlucht sloegen. Zij ervaren dat hun geloof ‘gekaapt’ wordt, en wordt gebruikt om de belangen van anderen te dienen. Die angst delen we dus. En dan is het goed om die uit te spreken. Graag nodig ik je uit om op 2 oktober jouw persóónlijke verhaal te vertellen en om te luisteren naar de persoonlijke verhalen van anderen.”

EIGEN BRON

Waarom vind jij de islam waardevol? Hoe is het om moslim te zijn? Op welke manier maakt de islam jou tot een beter mens? “Met deze vragen worden Delftenaren die moslim zijn, op 2 oktober uitgenodigd hún verhaal te vertellen. Niet om te getuigen wat Mohammed heeft gedaan of wat er in de koran staat geschreven, maar om van mens tot mens eigen belevingen te delen – onder het motto: verwijs niet naar andere bronnen, maar put uit eigen ervaring. En ook jij (als niet-moslim) bent welkom om te delen wat jóu tot een beter mens maakt. Eén van de gasten die daarover zijn verhaal zal vertellen, is Jonas Slaats, auteur van Soefi’s, Punkers en Poëten. Hij heeft zich als christen ondergedompeld in de islam. Hij zal vertellen hoe hij dat heeft ervaren en waarom hij zich daardoor een beter mens is gaan voelen. Door naar elkaar te luisteren, is er een connectie mogelijk voorbij de verschillen en kun je je verwonderen over de brug die je samen bouwt.”

VERWONDEREN

Over verwonderen gesproken: een jaar stadsfilosoof zijn heeft Bahorie veel verwondering gebracht. “Mijn doel een jaar geleden was om Delft in verwondering te brengen. Maar de Delftenaren hebben juist míj in verwondering gebracht. Ik heb me verwonderd over hoe sterk de behoefte aan verbondenheid zich heeft gemanifesteerd. Over hoe mensen reageren als ze ervaren dat verbinding ze ook echt verder brengt. Over de bereidheid om belangeloos wat voor een ander te doen. Of om bruggen te bouwen. En die verwondering maakt Delft tot een nog mooiere stad dan een jaar geleden.”

 

 

Vrijdag 2 oktober 2015: Ga de ontmoeting aan – bijeenkomst van Bruggen Bouwen Delft. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, in de Al-Ansaar Moskee aan de Vulcanusweg 265a. Aanmelden: mail bruggenbouwendelft@xs4all.nl of bel 015-257 10 61.

Kijk voor de komende activiteiten van Hubertus Bahorie op zijn website en Facebook-pagina.

Stadsfilosoof bij Delft Centraal: vrijdag 18 september 2015

OVERWEGING NR 3 – DE KUNST VAN HET DISCRIMINEREN… – 18–09-2015

Het was nacht, stikdonkere nacht. Veertig rovers zaten om een kampvuur en de roverhoofdman zei: ‘Geert, vertel eens wat!’. En Geert begon: “Het was nacht, stikdonkere nacht. Veertig rovers zaten om een kampvuur en de roverhoofdman zei: ‘Geert, vertel eens wat!’. En Geert begon: ‘Het was nacht, stikdonkere nacht. Veertig rovers zaten om een…’.” 

Gisterenavond las uw stadsfilosoof via Facebook een artikel uit het AD: “Ophef over gebedsruimte Moslims in ziekenhuis Delft”. “Patiënten zijn boos dat het gloednieuwe Delftse Reinier de Graafziekenhuis alleen een gebedsruimte heeft voor moslims. Christenen, joden en hindoestanen moeten het doen met een gezamenlijk stiltecentrum. Het ziekenhuis is gezwicht voor de druk en past het stiltecentrum aan.”

Goede bedoelingen en ongenoegen 

Het artikel laat zien hoe goede bedoelingen kunnen leiden tot ongenoegen. Het laat ook zien hoe taalgebruik een situatie voor toehoorder of lezer zo neerzet dat deze de gebeurtenis op welbepaalde wijze interpreteert. Want: niet-Moslims moeten het doen met en het ziekenhuis is gezwicht. De reacties die aanvankelijk onder het artikel stonden en inmiddels verwijdert zijn, lieten op hun beurt zien hoezeer het ongenoegen dat  hiermee ontstaat, bijdraagt aan de ophef en het zelfbeklag. Het veel beweende ‘discriminatie argument’ werd weer eens overvloedig omgekeerd. En dat met een retoriek die we kennen van een zekere blondharige politicus. Een retoriek van of-of, angst en de daaruit volgende drang tot zefbehoud: egoïsme.

Wat is discrimineren?

Bij het aantreffen van conflicten blijkt het uitermate gunstig om eens een etymologisch woordenboek te pakken. Waar hebben we het eigenlijk over? Wat is discriminatie eigenlijk? En wat blijkt dan? Dat het begrip verwijst naar een heel bijzonder vermogen. Discrimineren betekent niets meer of minder dan ‘bewust onderscheid kunnen maken’. Een zelfbewust onderscheidingsvermogen dus dat struisvogels bijvoorbeeld niet hebben en waardoor zij ook niet bovenaan de zogeheten voedselketen staan. Het is zoals de verhalenverteller ervaarbaar maakt. Discrimineert u mee?:

Er is sprake van 40 rovers, de verteller die er een verhaal van heeft gemaakt en de toehoorder waaraan dit verhaal wordt verteld. De toehoorder herkent in de gebeurtenis een eindeloze herhaling en beseft dat hij daar zelf van deel uitmaakt. En dit besef maakt hem vrij. Het is de grap in de vertelling en de kunstvorm van de anekdote…. Het is ook een test, want wie niet nadenkt, komt er in de ban van het verhaal niet achter dat hij of zij steeds naar hetzelfde zit te luisteren.

Waarheid zoeken

De Geert uit het verhaal is ongelooflijk slim (en lui) wanneer hij met opzet de situatie waarin hij verkeert tot een eindeloze geschiedenis maakt. Minder slim is hij die meegaat met de woorden, zonder te beseffen in een retorische valstrik gevangen te zijn geraakt. Iets dat ook de toehoorders van de Sofisten, die graag met logica speelden, op de markt van Athene overkwam. Zolang de argumentatie maar het ingenomen standpunt kon versterken en zo anderen daarvan kon overtuigen. Maar gelijk krijgen is nog niet waarheid spreken. Een door belangen gestuurd onderscheidingsvermogen mond uit in distincties waarin waarderingen zijn geslopen; iets dat wij op de markt en in de politiek heel gewoon zijn gaan vinden. En vanuit deze gewoonte worden mensen gezien als middelen en niet langer als doel. De waarheid omtrent mensen wordt dan niet meer gezocht en de liefde daardoor te weinig gevonden (J. Slaats). De enige remedie is een openheid, een onderzoekende houding en een grondig besef van onwetendheid.

Wie neemt verantwoordelijkheid?

Van mensen die door levenservaringen wijs geworden waren zei men vroeger dat zij de jaren des onderscheids hadden bereikt. Wie door levenservaringen uiteindelijk wijzer is geworden, staat anders in het leven. De jaren die men vervolgens leeft, dát zijn de jaren des onderscheids. Wijsheid is een staat die blijkt uit de gevolgen van je daden. In zijn drieluik Wegen der Vrijheid schrijft Sartre over een arme filosofiedocent, Mathieu Delarme, die in de loop van het verhaal als mens volgroeit en verantwoordelijkheid neemt voor al zijn daden. Hij leert inzien wat vrijheid in het leven werkelijk betekent. Sartre onderkende de ontzagwekkende kracht van het menselijke onderscheidingsvermogen en noemde dit eerste boek uit de drieluik dan ook …. De jaren des Onderscheids.

Voorkeuren en afkeren

Wie het onderscheiden van verschillende mensen verward met het ongelijk waarderen van mensen, zal snel voorkeuren ontwikkelen en een afkeer krijgen. Mensen worden dan al snel tegen het licht gehouden van wat al-dan-niet goed uitkomt. En zo ontstaat dan het pejoratieve discrimineren. Wie zich daaraan schuldig maakt, zal al snel zelf bang worden voor discriminatie. Angst om voor minder versleten te worden maakt al snel dat daarvan voortdurend tekenen te zien zijn. En wie tekenen van discriminatie ervaart, loopt het gevaar met anderen te doen wat hij zelf niet wil ondergaan. Zo ontstaat ongemerkt een patroon of gewoonte en wie daarvan in de ban is, onderscheidt nog maar moeilijk de cyclus waarin het verkeert en zijn of haar eigen rol daarin. Dan wordt het nacht, een stikdonkere nacht, waarin nog slechts 40 rovers rond een kampvuur zitten…

Hoe vrij bent u?

De reden waarom het ziekenhuis een aparte gebedsruimte nodig dacht te hebben, is praktisch en niet het gevolg van voortrekkerij. Evenwel, hoe mooi zou het zijn: een ruimte om te religaren in de meest diepe en ruime zin van het woord. Waar Christen, Moslim, Hindu, Jood, atheïst (enz) gewoon mensen zijn die ieder op hun eigen manier verbinding maken? Hoort zo’n ruimte niet dat in herinnering te brengen: dat alles altijd al in verbinding staat? Lijden ontstaat door de ontkenning van die diepe verbondenheid, met alle gevolgen van dien. En onze kinderen, die zullen later de gevolgen van deze ontkenning moeten dragen… Als Stadsfilosoof werk ik graag mee aan een (publieke) ruimte die in staat stelt om in alle mensen hetzelfde wonder van Leven te onderscheiden en… te waarderen!

WEKELIJKS GESPROKEN COLUMN VAN STADSFILOSOOF BIJ DELFT CENTRAAL
De gesproken  columns zijn te horen bij Delft Centraal op vrijdagen in de ochtend tussen 11.00 – 11.15 u (live) en in de avond tussen 18.00 – 18.15 uur (herhaling). U hoort de presentatie van een actueel thema in het licht van een filosofisch perspectief. Zoals gebruikelijk is bij filosofen roept de column vragen op die in het maatschappelijk debat vaak niet gesteld worden. Delft denkt? U bent van harte uitgenodigd om te reageren via info@stadsfilosoof.nl

Stadsfilosoof bij Delft Centraal: vrijdag 11 september 2015

OVERWEGING NR 2 – WAAROVER JE NIET SPREKEN KUNT…. – 11-09-2015

Ze komen één voor één begeleid binnengedruppeld en vullen geleidelijk aan de collegezaal. Vier derdejaars klassen met in totaal meer dan honderd leerlingen. Ieder komt om een keuze te maken. Wat volgt is een twintig minuten durende kennismaking met het schoolvak filosofie. Precies de tijd van een TED talk. Als de laatste is gaan zitten en de rust in de zaal komt, wordt een verwachtingsvolle spanning voelbaar. Op het podium zit een docent. Hij heeft zijn hoed nog op en kijkt met een onpeilbare blik in het rond. Het wordt doodstil. Plots staat hij op, loopt de zaal in, strekt zijn hand en vraagt aan een van de kinderen: ‘Wie ben jij’? Het meisje antwoord schuchter ‘Marieke’. De docent schudt haar de hand en loopt naar een volgende leerling. ‘En wie ben jij? ‘Jochem meneer’ en hij lacht een beetje brutaal terwijl hij om zich heen kijkt. De filosofiedocent houdt zijn hand net iets langer vast dan gemakkelijk is en kijkt hem net wat langer in de ogen dan normaal. Jochem wordt stil. Plots loopt de docent een rij verder en vraagt nogmaals: Wie ben jij? Het meisje dat hij de hand schudt noemt haar naam terwijl ze zich afvraagt wat er gebeuren zal. De docent lacht, laat haar hand los en zegt vriendelijk: ‘Leni, ik vraag niet hoe je heet. Ik vraag wie ben je?’ Hij kijkt op, krabt op zijn hoofd, kijkt om zich heen: ‘Kan iemand hier in de zaal mij vertellen wie hij of zij is? Jij misschien?’ ‘Ja meneer, ik ben aardig.’ Er klinkt gelach. ‘Of jij?’ ‘Ik ben een mens’ ‘Ik ben derdejaars’. De docent schud nu zijn hoofd en zegt: ‘ik vraag niet welke eigenschappen jij bezit, tot welke soort je behoort of in welke klas je zit. Ik vraag aan jou om mij te vertellen wie je bent’. ‘WIE BEN JIJ?’ ‘Iemand, weet iemand een antwoord?’ Tenslotte zegt een leerling, Priya, enigszins verbijsterd: ‘Meneer, over wie ik ben? Ik weet het niet. Wat kan ik daar nu over zeggen?’ En dan is het even stil… heel stil.

Een half jaar later hebben van de ruim 100 leerlingen er 20 filosofie gekozen. De eerste les is een kennismaking. De docent stelt zich voor en zegt de leerlingen te willen leren kennen. Hij strekt zijn hand uit, loopt naar de dichtstbijzijnde leerling en vraagt: Wie ben jij? De leerling zegt Karin te heten. De docent gaat verder en schud de hand van de volgende. Hoewel de leerling de hand beantwoord zegt zij niets. De docent herhaald zijn vraag: kun je mij vertellen wie jij bent? Dan zegt de leerling: ‘nee meneer. Niet na uw presentatie van vorig schooljaar.’ ‘Zou je er achter willen komen of er een antwoord mogelijk is op die vraag? De twee lessen die volgen zijn de leerlingen bezig met het inventariseren van dingen die ze over zichzelf zou kunnen zeggen om te zien of er iets bij is. Ze maken een mindmap met in het midden de vraag: wie ben ik? Zullen ze slagen in hun zoektocht? Na uitgebreide overwegingen blijkt geen van de gevonden begrippen te voldoen. Niemand blijkt zichzelf echt te kennen. Maar… als je jezelf al niet kent, wat weet je dan eigenlijk wel?

Bovenstaande tekst is een bewerkt fragment uit de te verschijnen bundel: Kusters en Visser, Verwonderenderwijs; Hubertus Bahorie Onderwijs en het Geheim van Morgen (ISVW februari 2016). Zie: www.vrijeboeken.com

WEKELIJKS GESPROKEN COLUMN VAN STADSFILOSOOF BIJ DELFT CENTRAAL
De gesproken  columns zijn te horen bij Delft Centraal op vrijdagen in de ochtend tussen 11.00 – 11.15 u (live) en in de avond tussen 18.00 – 18.15 uur (herhaling). U hoort de presentatie van een actueel thema in het licht van een filosofisch perspectief. Zoals gebruikelijk is bij filosofen roept de column vragen op die in het maatschappelijk debat vaak niet gesteld worden. Delft denkt? U bent van harte uitgenodigd om te reageren via info@stadsfilosoof.nl

 

Stadsfilosoof bij Delft Centraal: vrijdag 04 september 2015

OVERWEGING NR 01 – WIE IS GEEN VREEMDELING? – 04-09-2015

De zomervakantie is nog maar net voorbij en velen bevinden zich weer in het vertrouwde ritme van hun leven. Ja, we zijn gewoontedieren en het bekende geeft een soort rust; je weet waar je aan toe bent, maar is dat wel zo? Ik hoor ook verhalen over het wennen na de vakantie. Aan het ritme van werk, school en gezin. Het is weer acclimatiseren. Hoe vertrouwd is het vertrouwde eigenlijk? En hoe wonderlijk dat wij van de ene kant graag vol goede moed het terra incognita verkennen en van de andere kant het onbekende juist liever schuwen? Wat is daar aan de hand?

Het vreemde treedt op bij de ervaring van verschillen. Denk aan andere manieren van leven en omgaan met elkaar. Anderen leven in andere omstandigheden en hebben andere herinneringen, visies en voorkeuren. Wat je daarvan niet kunt herkennen, is soms moeilijk te begrijpen.

Hoe verschillend anderen soms ook mogen zijn, iedereen is uniek en juist daarin lijken wij verbonden. Als een ander anders kan geloven, kan ervaren en kan kijken naar wat gelukkig maakt, dan geldt dat voor mij ook. We denken: die ander is anders en dus vreemd, maar zo ben ik ook voor die ander anders-en-dus-vreemd. Voor een vreemdeling ben ik een vreemdeling en het helpt soms om je dat te realiseren! Juist in het niet anders kunnen dan voor elkaar anders zijn, lijken we op elkaar en delen wij het zelfde menselijke lot. Wie nabij is kan vreemd zijn en wie vreemd is nabij. Dat werp een ander licht op het vreemdelingen beleid nietwaar…

Wat ik interessant vindt, is de kwestie klein en hanteerbaar maken.

Neem nu jezelf, daarin vinden thuis zijn en vervreemding al plaats! De mens is een raadselachtig wezen en hoezeer hij al denkt de wereld te kennen, voor zichzelf blijft de mens een mysterie. Hoezeer ben ik thuis in mijn eigen leven en hoe vreemd ervaar ik soms mijzelf? Wanneer ik daar naar kijk dan vraag ik mij wel eens af: waarom wil ik eigenlijk wat ik wil, denk ik wat ik denk, doe ik wat ik doe en voel ik wat ik voel? En dan gaat het me duizelen… Want hoe zorgvuldiger ik daar naar kijk, hoe mysterieuzer dat het wordt…

Voor een vertrouwde wereld, begin bij jezelf. Maak kennis met elkaar: deel in elkaars ervaringen, droom en visualiseer. Hoe zie je graag ziet dat er in jouw omgeving met elkaar wordt omgegaan? Kijk hoe je daaraan zelf kunt bijdragen…

GESPROKEN COLUMN VAN STADSFILOSOOF BIJ DELFT CENTRAAL
De gesproken  columns zijn te horen bij Delft Centraal op vrijdagen in de ochtend tussen 11.00 – 11.15 u (live) en in de avond tussen 18.00 – 18.15 uur (herhaling). U hoort de presentatie van een actueel thema in het licht van een filosofisch perspectief. Zoals gebruikelijk is bij filosofen roept de column vragen op die in het maatschappelijk debat vaak niet gesteld worden. Delft denkt? U bent van harte uitgenodigd om te reageren via info@stadsfilosoof.nl

Nieuwsbrief Bruggen Bouwen Delft – 3

Opdat de brug geslagen wordt en wij elkaar zullen leren kennen

Stadsfilosoof Bruggen Bouwen

Woord vooraf

Beste mensen, Dit is de derde nieuwsbrief Bruggen Bouwen Delft.

George Gelauff heeft als trekker en gezicht van BBD met veel enthousiasme BBD van de grond getild. O.a. de overgang naar een nieuwe drukke baan heeft hem doen besluiten om het stokje over te dragen.

Wij zijn George dankbaar voor alle uren en energie, voor zijn enthousiasme. Het beeldmerk van Bruggen Bouwen Delft is een brug met mensen. George heeft laten zien wat in Delft aandacht betekent. Ik moet daarbij denken aan een uitspraak van theatermaakster Adelheid Roosen: “Een echte ontmoeting betekent dat je de ander onbevooroordeeld moet bevragen. Je moet ook jezelf geven. Jij legt ook je schillen af. Het wezen van ontmoeting is gelijkwaardigheid. Het leven is een lang, doorlopend gesprek met jezelf. Je leert je eigen gedachten beter begrijpen door de botsing met de ander. Hé, jouw verhaal staat haaks op het mijne. Vertel…”

We zijn blij dat George op de achtergrond blijft deelnemen. BBD is een vrijwilligersorganisatie en kan elke steun goed gebruiken. Het is mijn taak om de mensen die in grote mate de pijlers van BBD dragen – Thuis in eigen wijk, Vraag het de Imam/Islam, Jongeren – te ondersteunen in hun werk. Met hen zal ik blijven vertellen over de zin van verbinding, waar ik ook kom.

Tot een volgende ontmoeting,
Ria Pool Meeuwsen, coördinator BBD

Met veel vertrouwen geef ik het stokje over aan Ria. Ze heeft de afgelopen tijd laten zien zich met veel enthousiasme en vakkundigheid in te zetten voor BBD. Het voelt goed, dat er meer mensen zijn die willen werken aan verbindingen in Delft. Daar blijf ik graag een meedoen.
George Gelauff

Verkeren in den vreemde…
Thuis in eigen wijk…

Op de vooravond van de zomervakantie waarin velen weer afreizen naar bekende en onbekende bestemmingen realiseer ik mij hoe wonderlijk het is dat wij mensen van de ene kant graag verkeren in den vreemde en van de andere kant dat vreemde juist weer schuwen. Wat is daar aan de hand? Kun je ook thuis zijn in den vreemde of vreemd zijn thuis? Hoe ontstaat eigenlijk een thuisgevoel en wat werkt vervreemdend?

Je kunt dan globaal denken aan cultuurverschillen, andere manieren van leven en omgaan met elkaar. Ander geloof, anders kijken naar wat gelukkig maakt of een ander levensritme. Je kunt ook kijken naar verschillen tussen mensen. Want hoezeer wij ook op elkaar lijken, toch is iedereen uniek. Daarin stemmen wij dan toch minstens overeen! Wat ik interessant vindt, is de kwestie klein en hanteerbaar maken.

Neem nu jezelf, daarin vindt thuis zijn en vervreemding al plaats! Hoe thuis ben jij in je eigen leven? En hoe vreemd vind je soms jezelf? De mens is een raadselachtig wezen en hoezeer hij al denkt de wereld te kennen, voor zichzelf blijft hij een raadsel. Waarom doe ik wat ik doe, voel ik wat ik voel, denk ik zoals ik denk en wil ik wat ik wil; dát zijn de essentiële vragen. Verbeter de wereld, onderzoek jezelf. Maak kennis met elkaar, deel in elkaars ervaringen, droom en visualiseer hoe je graag ziet dat er in jouw wijk met elkaar wordt geleefd en kijk wat je daaraan zelf kunt bijdragen…

Hubertus Bahorie, Stadsfilosoof

Uitnodiging Thuis in je wijk Bagijnhof | 25 juni

De eerste dialoogtafel staat op 25 juni in de Oud Katholieke Kerk op het Bagijnhof. De gastheren zijn Hubertus Bahorie (stadsfilosoof) en Robin Voorn (priester). Voorafgaand aan ‘de tafel van de dialoog’ wordt een inleiding verzorgd door de stadsfilosoof over vervreemding en thuiskomen. Iedereen is welkom! Bruggen Bouwen Delft heeft voor een specifieke dialoogmethode gekozen zodat de deelnemers werkelijk naar elkaar luisteren en discussie uitgesloten is. Door elkaar verhalen te vertellen, ervaringen, ontstaat de ontmoeting en kunnen we elkaar beter leren kennen. De dialoogmethode is ontwikkeld na 9/11 en wordt sindsdien landelijk op verschillende plekken op verschillende momenten toegepast.

De avond start om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur.
Aanmelden kan via: info@stadsfilosoof.nl of robinvoorn@gmail.com.

Meehelpen met de organisatie van Thuis in je wijk-gesprekken

Wilt u in uw wijk een gesprek organiseren, neem dan alsjeblieft contact met ons op. Wat nodig is, is een vriendelijke ruimte (bijv. huiskamer, werkplek of verenigingslocatie) en max. 8 deelnemers. Het gesprek duurt max. 2 1⁄2 uur. BBD zorgt voor een ervaren gespreksleider en kan meehelpen met de organisatie.

Ervaringen delen als basis van samen-leven

Hubertus Bahorie is 28 mei geïnterviewd door de Stadsradio over het begin van Bruggen Bouwen Delft en de plannen voor de toekomst. In heldere taal spreekt hij over de filosofie, het idee achter BBD en de betekenis van de BBD-activiteiten voor de Delftse Samenleving (14.59>) ‘Verbinding betekent niets anders dan contact aangaan met de ander. Sjonnie en Mohammed delen dezelfde angst: ik snap de wereld niet meer en voel me er daarom niet meer in thuis. Het moment dat je de tafel deelt en daarmee verhalen, kijk je dezelfde kant uit.’ Luister zelf: http://stadsfilosoof.nl/stadsfilosoof-bij-delft-centraal/

Vraag het de Islam

Naar verwachting wordt op 2 oktober de avond ‘Vraag het de Islam’ georganiseerd. ‘Luister en verwonder je.’ Meer informatie volgt later.

Mohammed, de glossy

De Moslimkrant vervaardigt een glossy over Mohammed. De stichter van de Islam heeft in het Westen z’n reputatie niet mee, maar dat komt door aanhoudende misvattingen en minimale kennis, zegt hoofdredacteur Brahim Bourzik. Het enige wat de samenleving meekrijgt over de islam zijn de aanslagen van terroristen, stelt de hoofdredacteur. ‘Dat is echt zonde. Mohammed, de boodschapper van Allah, was een liefdevol persoon. Nederlanders weten te weinig af van zijn leven en daarmee bedoel ik vooral de moslims zelf.’ De krant rolt in 11 juni, een week voor het begin van de ramadan, van de pers. Bourzik hoopt dat het in kiosken, bij Marokkaanse en Turkse winkeliers en in moskeeën komt te liggen.

Bourzik liep al meer dan een jaar rond met het idee, maar door de aanslagen vorige maand in Parijs kwam het proces in een stroomversnelling. ‘We moeten onze kinderen bewapenen met kennis over de islam. Als ze dan zo’n ronselaar tegenkomen die hen voor IS naar Syrië wil lokken, kunnen ze hem vertellen dat Mohammed de profeet van barmhartigheid en menselijkheid is.’ Er is ruimte voor kritische Mohammed-cartoons, maar ze moeten niet kwetsend zijn, zegt Bourzik.
Ook islam-critici komen aan het woord.

Bron: demoslimkrant.nl

Ramadan

Stadsradio Delft verzorgt een aantal uitzendingen i.h.k. van de Ramadan:
maandag 22 juni, 29 juni, 6 en 13 juli, van 19.00-20.00 uur.

Buren

Thuis in je wijk, hoe doe je dat? De moslimomroep maakte de volgende documentaire: http://moslimomroep.nl/mo-doc-onze-buren/

Contactgegevens

E-mail: bruggenbouwendelft@xs4all.nl
Website: www.bruggenbouwendelft.nl
Facebook: https://www.facebook.com/bruggenbouwendelft
Twitter: @bruggendelft

Stadsfilosoof Bruggen Bouwen

De Stadsfilosoof wikt….Bruggen Bouwen

Deze maand gaat ‘De stadsfilosoof wikt…’ in op de vraag hoe wij ‘den vreemde’ benaderen. We gaan er van de zomer graag naartoe, maar hebben er tegelijkertijd moeite mee. Waarom en hoe kunnen we van elkaar leren?

Lees hier de column.

Op 25 juni a.s. ben je van harte welkom bij de bijeenkomst ‘Thuis in je wijk…’ waar we in dialoog gaan over dit thema en onderzoeken hoe we dit in ons samen-leven in de wijk (kunnen) toepassen.