Bruggen Bouwen Delft nodigt u uit voor: een avond rondom islam

– oproep aan alle inwoners van Delft om bij te dragen aan vrede en verbinding –

Stadsfilosoof Bruggen Bouwen

Geachte stadsgenoot,

Namens Bruggen Bouwen Delft bent u hierbij van harte uitgenodigd om vrijdagavond 2 oktober deel te nemen aan een historische gebeurtenis. In deze brief leest u iets over de achtergrond, de bedoeling en het verloop van de avond. Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld evenals uw bereidheid om als stadsgenoot oprecht bij te dragen aan vrede en verbinding.

Achtergrond – Kom over de brug voor vrede en verbinding
Na de aanslagen in Parijs en Kopenhagen dit voorjaar begon ook in Nederland de spanning toe te nemen. Zodanig dat een groep betrokken Delftenaren een verklaring publiceerde die inwoners van Delft dringend opriep om niet mee bouwen aan die spanning, maar om voor het welzijn van iedereen te gaan werken aan vrede en verbinding in de stad. Deze ‘verklaring van vrede en verbinding’ werd al gauw onderschreven door burgemeester Verkerk en vele, vele andere sympathisanten.

In maart werd er een bijeenkomst in het Christelijk Lyceum Delft georganiseerd. De opkomst was boven verwachting. Bas Verkerk herinnerde de aanwezigen eraan dat wij allemaal van dezelfde oermoeder afstammen en dus genetisch sterk aan elkaar verwant zijn. De Marokkaans-Nederlandse socioloog El Hadioui liet zien dat wanneer je als méns in de wereld staat, je op een dieper niveau met elkaar in contact kunt treden. Zo’n tachtig Delftenaren kwamen over de brug door met elkaar over het effect van de aanslagen in gesprek te gaan. De verwondering bij velen was groot toen zij ervoeren hoe afstand verdwijnt door respectvol naar elkaar te luisteren. Er werd een antwoord gevonden op de vraag hoe je in deze spannende tijden met ‘die onbekende ander’ om kunt gaan. Er bleek een enorm animo om dit te herhalen. 25 juni volgde op het Bagijnhof in Delft een dialoogtafel met als thema: “Thuis in je Wijk…”

Doel van de avond – Vraag wat je wilt weten… Vertel zelf je verhaal…
Nu vele vluchtelingen, die veelal ook moslim zijn, ook in Nederland tijdelijk of permanent een plekje gaan krijgen, is behoefte om elkaar te begrijpen alleen maar groter geworden. Halen we de spreekwoordelijke ophaalbrug omhoog en creëren we zo een tweedeling in onze samenleving? Of zoeken we elkaar op en vinden we een manier om te bouwen aan een samenleving waarin iedereen respect heeft voor elkaar. Bruggen Bouwen Delft – een initiatief van het Platform voor Levensbeschouwing en Religie Delft – hoopt dat Delft ook in de toekomst een goede plek om te wonen kan zijn. Daarom wil zij de ontmoeting stimuleren tussen alle burgers in Delft.

Angst, onbegrip en verontwaardiging maakten dat er muren werden opgetrokken en ook in Nederland spanning begon te ontstaan. De eerder genoemde verklaring van vrede en verbinding en de bijeenkomst 6 maart hebben de eerste spanning in Delft gebroken en bijgedragen een Op 2 oktober, de internationale dag van geweldloosheid, zetten wij de volgende stap. Door precies dat te gaan doen wat 6 maart en 25 juni uit eigen ervaring bleek te werken: openhartig te spreken en respectvol naar elkaar te luisteren. Bruggen Bouwen Delft organiseert als vervolg opnieuw een open dialoogavond met de titel ‘Ga de ontmoeting aan’. Op deze Internationale Dag van Geweldloosheid schrijft Delft geschiedenis door het initiatief te nemen om als gemeenschap aan tafel te gaan zitten, elkaar als mens te ontmoeten en persoonlijk in gesprek te gaan. Er zijn mensen die claimen in naam van het geloof op grote schaal geweld te mogen plegen. Denk jij er ook zo over? Zo ja, waarom dan? Zo nee, hoe ervaar je dat dan? Wat is islam eigenlijk voor jou? Wat zijn de mooie kanten van jouw geloof? Hoe draagt het in jouw leven bij aan vrede en verbondenheid? Als vader, moeder, als mens en in jouw eigen wijk? Ja, vertel me jouw verhaal zodat ik zelf van jou kan vernemen hoe jij bent! En laat mij mijn vragen met je delen, mijn zorgen en ook mijn onwetendheid. En misschien heb jij ook vragen?

Het programma- Ga de ontmoeting aan…
Ditmaal zijn we te gast in de Marokkaanse Al-Ansaar Moskee. Vrouwen van de Turkse en Marokkaanse gemeenschap verzorgen lekkere hapjes bij koffie en thee. Na een introductie en een korte lezing gaan we weer in kleine groepen uiteen om verhalen te delen: vertel mij jouw verhaal – opdat de brug geslagen wordt en wij elkaar zullen leren kennen

Coördinator BBD Ria Pool Meeuwsen en Stadsfilosoof en welzijnsdenker Hubertus Bahorie openen deze keer de avond. Na enkele woorden zal schrijver, theoloog en opiniemaker Jonas Slaats spreken over de talrijke openhartige gesprekken die hij met invloedrijke moslimgeleerden, artiesten, mystici en imams heeft gevoerd. Wat hebben deze ontmoetingen hem geleerd en waarom is hij juist daardoor een beter mens geworden? Later op de avond gaan we in kleinere groepen de dialoog opnieuw met Deze avond staat open voor iedereen uit Delft en omgeving, ongeacht leeftijd en achtergrond.

Vanwege de voorbereidingen stellen wij het op prijs als deelnemers zich vooraf aanmelden, liefst per mail, telefonisch mag ook. Van harte welkom.

Datum: 2 oktober 2015
Start: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30)
Einde: ongeveer 22.00
Plaats: Al-Ansaar Moskee, Vulcanusweg 265a, Delft
Aanmelden: bruggenbouwendelft@xs4all.nl of 015 – 257 1061

Kijk voor meer informatie op:
www.bruggenbouwendelft.nl
https://www.facebook.com/bruggenbouwendelft

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *