30 april: Pay it Forward dag

Delft, Koningsdag, maandag 27 april 2015

Beste stadsgenoten,

Vandaag was het koningsdag en voor de tweede keer sinds het koningschap van Willem-Alexander vierden wij in de prinsenstad met een extra vrije dag zijn verjaardag. Het weer was mooi en traditiegetrouw trokken Nederlanders erop uit om de straten oranje te kleuren. Voor een dag waren wij verenigd, vergaten onderlinge verschillen en deelden wij vreugde en gezelligheid met elkaar. Daarvan getuigden de vele blije gezichten en de uitbundige opgetogen sfeer. Het was mooi om te zien en het smaakt naar meer!

Creating History

Vandaar, stadsgenoten, schrijf ik u vandaag deze brief. Voorheen was 30 april de dag waarop de verjaardag van koningin Beatrix werd gevierd. Hoe mooi zou het zijn om aan deze dag, in de prinsenstad, een nieuwe en waardevolle invulling te geven? Om geschiedenis te schrijven door één dag met elkaar bewust te gaan bouwen aan ervaarbare levenskwaliteit? Op eigen initiatief, naar eigen inschatting en in overeenstemming met de eigen mogelijkheden? Een dag die in het teken staat van geven in de meest ruime zin van het woord; om elkaar, aan elkaar en met elkaar!

Een Delfts Blauw Hart

Het idee is geboren afgelopen kerst toen iemand mij een fragment liet zien uit ‘Pay it Forward’, de verfilming van het gelijknamige boek geschreven door Catherina Ryan Hyde. Hoewel het boek niet gebaseerd is op historische gebeurtenissen presenteert het een idee zo geniaal en praktisch dat het in deze tijden van crisis voor iedereen voordelig en gemakkelijk toepasbaar is. De kern wordt uitgedrukt in het volgende 3-stappenplan:

1) Kijk goed om je heen en kies drie mensen uit die hulp nodig hebben. Bedenk hoe jij werkelijk kunt helpen; vraag je af hoe jij van dienst kunt zijn.

2) Help dan deze drie mensen zo goed als je kunt, zonder daarvoor zelf iets terug te verwachten.

3) Nodig degene die jij hebt geholpen uit om dit stappenplan ook uit te voeren.

Pay it Forward in Delft!

Het Pay it Forward-idee heeft wereldwijd al een enorme beweging op gang gebracht. Ik wil Delft graag oproepen om donderdag 30 april deel te nemen aan de internationale Pay-it-Forward dag. Een dag waarop in 70 verschillende landen individuen de wereld verbeteren met één goede daad tegelijkertijd! Hoe mooi zou het zijn om het gemeenschapsgevoel van 30 april te laten herleven en belangeloos bij te dragen aan een beetje geluk in Delft? Zo kan op een intelligente manier van iedere crisis een kans worden gemaakt! Een kans op verbinding, vooruitgang en welzijn.

Over levenskwaliteit

Hoe een mens met zichzelf, anderen en situaties omgaat, bepaalt hoe tevreden hij kan zijn met het leven dat hij leidt. Levenskwaliteit is een subjectieve ervaring. Wat voor de één een wonder is en een geschenk, is voor de ander vanzelfsprekend of zelfs een last. Wie weinig heeft kan ondanks tegenslagen heel gelukkig zijn. Wie veel bezit, kan gebukt gaan onder zorgen en herhaaldelijk verlies. Het verschil tussen tevredenheid en ontevredenheid blijkt een kwestie van perspectief. Voor iedereen geldt: wie deel uitmaakt van een groter geheel en daarin van waarde kan zijn, ervaart welzijn; in liefde, vriendschap, ouderschap en samenwerking.

De uitnodiging

Laten wij donderdag 30 april uitroepen tot Pay-it-Forward-dag Delft en hiernaar handelen. Laten wij Delvenaren en Delftenaren ons niet alleen met elkaar, maar ook met de rest van de wereld verbinden. Door ieder met een simpele daad van vriendelijkheid onze stad, de prinsenstad, van een Delfts Blauw Hart te voorzien!

Hubertus Bahorie

Stadsfilosoof Delft

P.S. wie hierover van gedachten wil wisselen is welkom op het gratis spreekuur donderdagochtend van 9.30 – 11.00 u bij True Blue Delft, Voorstraat 8 Delft

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *