Sapere aude!

Durf samen te (leren) denken in deze tijd. Samen voor een stad in Wel-Zijn!

Philosophia betekent wijsbegeerte en stamt af van de Griekse woorden philos (liefhebben, begeren) en sophia (wijsheid of kennis). Filosofie begint bij verwondering, bij vinden van de moed om vragen te stellen en bij het open, onderzoekend aangaan van de dialoog.

Op sommige vragen zijn niet direct antwoorden te vinden. Vragen over bijvoorbeeld opvoeding, vriendschap, beleid en strategie. Vragen stellen opent wél nieuwe perspectieven waardoor andere, gunstiger oplossingen gevonden kunnen worden.

Met de Stadsfilosoof Delft zet u vragen in een nieuw daglicht. Omwille van Wel-Zijn op individueel, sociaal én maatschappelijk niveau.

Wijsgeer, docent en schrijver Hubertus Bahorie staat Delft en haar inwoners vier jaar bij in besluitvorming, politiek, ontwikkeling en verbinding. Daarna draagt hij het stokje over aan de volgende Stadsfilosoof.

Lezingen, lessen, consulten en dialogen zijn gratis toegankelijk, zodat iedereen in Delft er gebruik van kan maken! U kunt hem aantreffen in de stad op verschillende locaties en op verschillende momenten.

Sapere aude! Durf samen te (leren) denken in deze tijd. Samen voor een stad in Wel-Zijn!

Wie aan dit project wil bijdragen, is van harte welkom.
Klik hier om contact op te nemen.

“You can read yourself into knowledge
But you cannot read yourself into wisdom.”
– Frédéric Antonious –